اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس فلسفی جملات پند آموز

در دایره قسمت اگر باران بلا بارید
 عاشق انست که از دایره بیرون نرود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان توانا وقتی کاری را شروع می کند، دو راه بیشتر برایش وجود ندارد: یا مرگ یا پیروزی   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ادمی ساخته افکار خویش است  فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد:   در ذهن خود یک مهر بزرگ "باطل شد" داشته باشی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی یعنی نا خواسته به دنیا امدن-مخفیانه گریستن-دیوانه وار عشق ورزیدن -ودر حسرت آنچه که دل می خواهدومنطتق    نمی پذیردسوختن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در مجلسی که روزنه امیدم سخنرانی میکرد

آرزوهای بر باد رفته ام را به سویش تخم مرغ گندیده پرتاب کردند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست

وگرنه نان گدایی که هر گدایی دارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


رنگین کمان پاداش کسانیست که تا اخرین لحظه زیر باران میمانند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هستی به تلاش ما پاسخ میدهد نه خواهش ما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


من در جایی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی که نمی دوند (محمد قاضی)


همیشه آخر هر چیز خوب تموم میشه ... اگه نشد بدون آخر آن نرسیده ... ( چارلی چاپین )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مرد بزرگ با خوش رویی رد می کند، مرد کوچک با ترش رویی می پذیرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در طریق مرد بودن همچو کوه درد باش یا نزن حرفی ز مردی یا حقیقت مرد باش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر دریابی که در وجود هر انسانی روح خداوند نهفته است آیا باز هم حاضر خواهی شد به کسی توهین کنی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


همیشه آرزوهایی که داری یه جا بنویس .
می دونی چرا ؟
چون خدا اونها رو یادش نمی ره ، این مائیم که یادمون میره چیزهایی که الآن داریم آرزوی دیروزمون بوده که خدا بهمون داده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی خود  را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باید خودت تغییر کنی تا دستاوردهات تغییر کنه و اینکه می شه تغییر کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

" هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود " . ریمان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انچه پدید اید نا پدید خواهد شد . خود پشت و پناه خود باش

بودا قبل از مرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

 


از همه چیز گذشتن و به همه چیز رسیدن مهم نیست . مهم از چه گذشتن و به چه رسیدن است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . "بتهوون "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهتر است با زندگی کردن قیمتی بدست اوریم . نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


حکمت وزیدن باد،رقصیدن شاخه ها نیست،امتحان ریشه هاست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


چه دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود که زود رفتنش را آرزو میکردیم....

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند فاصله ی این دو را زندگی کنیم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نزار که سفره ی دلت پیش غریبه وا بشه 

  این بغض نشکسته باید سهم خود خدا بشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سکوت کن و به هیچ چیز میندیش...

که در قلمرو دوست داشتن

اندیشه ای را مجال تاختن نیست...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه لرزش دست و دلم از آن بود ، که عشق پناهی گردد ، پروازی ، نه گریزگاهی گردد . (احمد شاملو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تصمیمات کوچک را باید با مغز و تصمیمات بزرگ را با قلب باید گرفت (گابریا گارسیا مارکز)