اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس روز درخت کاری


اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم.
روز درخت کاری مبارک


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به  غضنفر اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن.
 غضنفر هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره
و بجاش درخت میکاره.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به  غضنفر میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرام رو درخت!!!
میگن تو دریا درخت نیست!
میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به  غضنفر میگن یک معما بگو، میگه اون چیه که زمستونا خونه رو گرم میکنه تابستونا بالای درخت؟! یارو هرچی فکر میکنه جوابشو پیدا نمیکنه، میگه: نمیدونم، حالا بگو چیه؟ میگه بخاری! طرف کف می‌کنه، میگه: باباجان بخاری زمستونا خونه رو گرم میکنه ولی تابستونا چه جوری بالای درختو گرم می‌کنه؟ (….) میگه:بخاری خودمه! دوست دارم بگذارمش بالای درخت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نگو درخت بی جان
نگو، درخت چوب است
درخت، شادمانی است
درخت، خوب خوب است

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر درختکاری

به دست خود درختی می نشانم / به پایش جوی آبی می کشانم
کمی تخم چمن بر روی خاکش / برای یادگاری می فشانم
درختم کم کم آرد برگ و باری / بسازد بر سر خود شاخساری
چمن روید در آنجا سبز و خرم / شود زیر درختم سبزه زاری
به تابستان که گرما رو نماید / درختم چتر خود را می گشاید
خنک می سازد آنجا را ز سایه / دل هر رهگذر را می رباید
به پایش خسته ای بی حال و بی تاب / میان روز گرمی می رود خواب
شود بیدار و گوید : ای که اینجا / درختی کاشتی روح تو شاداب

(شاعر = عباس یمینی شریف)