اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس رفاقتی

هرکه یادش یاد ماست ، سرور و سالارماست/ یاد او درمان ما   وجای او در قلب ماست

 

 یه عالمه اس ام اس جالب مخصوص رفقای لوتی در ادامه مطلب

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


ما با نفس سلامت ای دوست ، خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست ، خوشیم

هرچند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست ، خوشیم 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


خر خرخرخرخرخرخر خرابتیم رفیق!!

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


روز به خورشید مینازد ، شب به ماه

ما به داشتن عزیزی مثل شما

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


اتل متل توتوله ، حال رفیق چه جوره ،

این را بخوان یادم کن ، لبخند بزن شادم کن

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

سلام یه زحمت واست داشتم ،

قربونت از جلو آینه گذشتی این رفیق مارو هم ببوس

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

پیامک میدهم اکنون برایت ، به قربان دو چشمان سیاهت

بده اس ام اسی تا شاد گردم ، دلم کرده کنون خیلی هوایت

ادامه مطلب