اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس روز درخت کاری


اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

روز درختکاری مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم.
روز درخت کاری مبارک

ادامه مطلب