اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس پند آموز و حکیمانه

عشق بسیار ارزیابی نمی کند . فقط می بخشد

مادر ترزا

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم . بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد. مادر ترزا

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

هیچ خشمی بالاتر از عشقی که به نفرت تبدیل شده باشد ، نیست. (کنگر بو)

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . ارد بزرگ

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم .  چینگ

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . ارد بزرگ

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و زمانی که در جامعه هستیم مراقب زبان خود.((مادام داستال))

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . اُرد بزرگ

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

قلب انسان نقطه آغاز پیروزی و شکست در برابر هر دشمنی است.
موریس دو ساکس

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

کسی که چرایی زندگی را یافته است،
با هر چگونگی خواهد ساخت
نیچه

 

ادامه مطلب