اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه غمناک

دلم سفر می خواهد...

نه برای رسیدن به جایی..

فقط بخاطر ِ رفتن ...!

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

.

میگن دلتنگی قشنگترین هدیه عشقه

حالا من با این هدیه قشنگ تو چیکار کنم؟

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

.
چـــــانه می زنــی چرا ؟! ارزان شـــ ـده گرانیــــت بـــرایم دیگــــــــ ـر..

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

.

یادت هست؟

نه

یادت را نمی خواهم

اینها نوستالژی ست

نمی خواهم

تو رفته ای

و من

آمده ام اینجا

شعر بگویم

آمده ام غزل به باد دهم

وگرنه

دل که سالهاست

به باد داده ام!!!

 

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

تیک تاک های بی قراری

امانم را بریده است

نگاهت کاش

این عقربه های سمج را

تکانی بدهد!!!

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

.

گاهی آدم احساس می کنه این جمله که «گریه مال مرد نیست» را یک

آدم نامرد ساخته تا مردها را از درون ویران کند...

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته
.

نگاهمان که به هم

گره می خورد

آنقدر تنگ می شود

که

با دندان عقل هم

باز نمی شود!!!

.

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته

 

مـــن می نویسم

و
تـــــــــو
نـــــمی خوانی !
امـــــــــــا
مخاطب که تو باشی...
مدیـــــــونم اگر ننــــــــویسم.
.

مخاطب خاص ...

 

دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته دل شکسته


یک عمر ...

بر آبی بی کران چشمانت

ناگفته ی درون بطری بودم!!!